ფინანსური აღრიცხვა და საგადასახადო დაბეგვრა    


    საქართველოში მოქმედ სამეწარმეო სუბიექტებს ბიუჯეტის წინაშე  უჩნდებათ გარკვეული საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება,  რომელიც რეგულირდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსითა და სამთავრობო უწყებების მიერ გამოცემული სხვადასხვა  ნორმატიული აქტებით, ბრძანებებითა და ინსტრუქციებით,  შესაბამისად  აუცილებელია ფინანსური მენეჯერი გათვიცნობიერებული იყოს კომპანიის წინაშე მდგარი ძირითადი საგადასახადო ვალდებულებების, ქვეყანაში მოქმედი საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების თავისებურებების შესახებ და შეძლოს სხვადასხვა სიტუაციური გარემოებებისას კომპანიის წინაშე მდგარი საგადასახადო რისკების შესწავლა და გაანალიზება ეფექტური გადაწყვეტილების მისაღებად. 

   GBG გთავაზობთ კურსს, რომელიც არმოადგენს ფინანსური აღრიცხვისა და საგადასახადო დაბეგვრის ყველაზე აქტუალური და პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, პრობლემატური საკითხების გაერთიანებას. 
   GBG ჯგუფი გაძლევთ საშუალებას პირველ ლექციას უფასოდ დაე. თქვენ სურვილისამებრ შეგეძლებათ პირველი ლექციის მოსმენის შემდეგ მოახდინოთ კურსზე რეგისტრაცი

კურსის ღირებულება
ჯგუფური სწავლება მოკლევადიანი კურსი 20 საათი - 400 ლარი
გრძელვადიანი კურსი 40 საათი - 650 ლარი
სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ორ ნაწილად.
კურსს გაუძღვება ბაჩანა ძაგანია


თითოეული ლექციის პრეზენტაცია იქნება Power Point, Pdf ფაილების გამოყენებით, დავალებები და სასწავლო მასალა შედგება ასევე მოცემული ფორმატების გამოყენებით.  ჩვენთან მიღებული განათლება საშუალებას მოგცემთ აიმაღლოთ დონე საგადასახადო დაბეგვრის კუთხით და ისწავლოთ თქვენს წინაშე დამდგარი საგადასახადო რისკების გაანლიზება.


ჩაწერის მსურველებმა, შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა


  ფინანსური აღრიცხვა და საგადასახადო დაბეგვრა

  • ოფისი

  • ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ძმ.ზუბალაშვილების ქ. №17

  • მობ:       (+995) 595 22 01 89

   მეილი: info@gbg.ge

  ;