საგადასახადო დაბეგვრა


GBG ჯგუფი გთავაზობთ საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელ კურსებს სადაც საშუალება გაქვთ პირველ ლექციას დაესწროთ უფასოდ. თქვენ სურვილისამებრ შეგეძლებათ პირველი ლექციის მოსმენის შემდეგ მოახდინოთ კურსზე რეგისტრაცია. 


მოცემულ კურსს გაუძღვება ამ დარგში დიდი პრაქტიკული გამოცდილების მქონე კადრი, ასევე მოხდება პრაქტიკული ქეისების გარჩევა, თითოეული ლექციის პრეზენტაცია იქნება Power Point, Pdf ფაილების გამოყენებით, დავალებები და სასწავლო მასალა ასევე იქნება მოცემულ ფორმატების გამოყენებით.  ჩვენთან მიღებული განათლება საშუალებას მოგცემთ აიმაღლოთ დონე საგადასახადო დაბეგვრის კუთხით და ისწავლოთ თქვენს წინაშე დამდგარი საგადასახადო რისკების გაანლიზება.


კურსის გავლის შემდეგ თქვენ:


გაერკვევით საქართველოში მოქმედ დაბეგვრის რეჟიმებში;
შეისწავლით კონკრეტული გადასახადის აღრიცხვის, ანგარიშგების და გადახდის წესს;
შეისწავლით საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეებს და პასუხისმგებლობის ზომებს;
შეისწავლით სხვადასხვა მნიშვნელოვან ნორმატიულ აქტს თუ ბრძანებებს;
მოახერხებთ საგადასახადო კოდექსის „კითხვას“.


კურსის ფარგლებში განხილული იქნება შემდეგი თემები:


მოგების და საშემოსავლო გადასახადები; 
საგადასახადო აღრიცხვის წესი; 
ქონების გადასახადი;
დამატებული ღირებულების გადასახადი;
აქციზი;
საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა;
საგადასახადო დავის განხილვის წესი;
საგადასახადო ქეისების გარჩევა;


კურსის ღირებულება


ჯგუფური სწავლება მოკლევადიანი კურსი 20 საათი - 400 ლარი
გრძელვადიანი კურსი 40 საათი - 650 ლარი
სწავლის საფასურის გადახდა ხდება ორ ნაწილად.
კურსს გაუძღვება ბაჩანა ძაგანია
ჩაწერის მსურველებმა, შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ფორმა


  საგადასახადო კოდექსი

  • ოფისი

  • ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ძმ.ზუბალაშვილების ქ. №17

  • მობ:       (+995) 595 22 01 89

   მეილი: info@gbg.ge

  ;